Hotel Info

Algemene voorwaarden

 • Tot 7 dagen voor de aankomst kan de klant wijzigingen aanbrengen (datum, aantal personen, verlenging, enz.). Vanaf de 6de dag kunnen hiervoor alle kosten aangerekend worden die hierdoor veroorzaakt worden.
 • Tot 6 dagen voor aankomst kan de klant zijn boeking annuleren. Bij annulering door de klant vanaf de 6de dag voor de aankomst worden volgende bedragen in rekening gebracht:
  • 50% van de totale geboekte verblijfs- of arrangementsprijs van de 6de tot de 2de dag voor de aankomst;
  • 100% vanaf de 2de dag voor de aankomst.
 • Alle nota’s of facturen worden contant voldaan bij ontvangst of ten laatste op de dag van vertrek van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Op de vervaldag der niet betaalde nota’s of facturen zullen deze van ambstwege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen met een minimum van € 50,00. Bij geschillen zijn enkel Rechtbanken van Brugge bevoegd.

Aankomst - Check-in

 • Kamers zijn beschikbaar vanaf 14u.30
 • Appartementen zijn beschikbaar vanaf 15 uur.
 • Bij betaling van voorschot of opgave van kreditkaartgarantienummer worden
  de kamers gegarandeerd tot 19 uur. Bij aankomst na 19 uur moet u het hotel
  verwittigen en het voorziene aankomstuur doorgeven.
 • Uitzonderingen zijn mogelijk indien anders bedongen.

Vertrek – Check-out

 • De kamers moeten worden vrijgegeven ten laatste tegen 11 uur. Na 11 uur wordt de
  volgende overnachting in rekening gebracht.
 • Uitzonderingen zijn mogelijk indien anders bedongen.